ماموریت ها


buy abortion pill cvs

where to buy ru 486 abortion pill click here

lamictal pregnancy test

lamictal pregnancy test

ماموريت ها


·     ايجاد كارخانجات و تأسيسات صنعتي براي طراحي، ساخت، توليد و يا مونتاژ انواع خودرو و وسايل نقليه موتوري و قطعات و مجموعه‌ها و لوازم مربوط به آن.

·     اقدام به هرنوع فعاليت و معامله قانوني به منظور ايجاد خطوط توليد خودرو، تهيه مواد اوليه، قطعات و مجموعه‌هاي صنعتي، تجهيزات و ماشين‌آلات و واحد تحقيق و توسعه از منابع داخلي يا خارجي يا از طريق واردات و عقد قرارداد مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي.

·     اخذ نمايندگي از شركت‌هاي خارجي و داخلي و اعطاي نمايندگي به اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي.

·     بازاريابي، فروش و توزيع فرآورده‌ها در داخل يا خارج از كشور از طريق صادرات و اقدام به هر نوع فعاليت قانوني براي توسعه بازار فروش يا توزيع فرآورده‌هاي ياد شده.

·     ايجاد سازمان خدمات بعد از فروش فرآورده‌ها و تأسيس و راه‌اندازي تعميرگاه‌هاي مجاز و تأمين قطعات يدكي از منابع داخلي يا خارج كشور و خريد و فروش آن‌ها.

·    ارائه آموزش‌هاي فني و تخصصي مربوط به فرآورده‌ها و هر فعاليت قانوني كه براي انجام خدمات بعد از فروش فرآورده‌ها مفيد باشد.